معماری مدرن و گیاه
نوشته

معماری مدرن و گیاه

معماری، هنری که حد و مرزی ندارد. شاید همین زیباییش کرده است. هنری که با روح و روان انسان نسبتی نزدیک دارد. معماری مدرن و گیاه با هم معجزه ای در فضا به وجود می آورد. انسان همیشه از دیدن گیاه لذت میبرد. دیدن گیاه روح و روان انسان را شاداب می کند. در اینجا...

چوب و گیاه
نوشته

چوب و گیاه

گاهی اوقات مدرنیته بودن دلمان را میزند، به دنبال مکانی برای آرامش هستیم. فضایی دنج و زیبا که بتوانیم دمی در آن بیاساییم . در این بین گاهی سبک خانه های روستایی به ذهنمان خطور می کند.خانه هایی دنج و آرامش بخش..  چوب،متریالی که روح و گرما به محیط می بخشد. حال اگر این متریال...