نگاهی به شاهکارهای زاها حدید
نوشته

نگاهی به شاهکارهای زاها حدید

مرکز ورزشهای آبی لندن برای المپیک تابستانی 2012 این شاهکار معماری در لندن است. این ورزشگاه در سال 2011 برای بازیهای المپیک تابستانی سال 2012 ساخته شده است که از آب در حال حرکت الهام گرفته شده است. ایده موجود در این طرح، اثر را تبدیل به یکی از شاهکارهای معماری کرده است. موزه حمل...