معماری مدرن و گیاه

معماری مدرن و گیاه

معماری، هنری که حد و مرزی ندارد. شاید همین زیباییش کرده است. هنری که با روح و روان انسان نسبتی نزدیک دارد. معماری مدرن و گیاه با هم معجزه ای در فضا به وجود می آورد. انسان همیشه از دیدن گیاه لذت میبرد. دیدن گیاه روح و روان انسان را شاداب می کند. در اینجا معمار چیره دست با ترکیب این رنگ زیبا و گیاه به فضا روح و آرامش خاصی داده است.

اینجا گیاه معجزه کرده است. در فضایی اینچنین ساده روح خاصی بخشیده است. یک هنرمند توانمند همیشه بدون کوچکترین درسری زیبایی فضا را هنرنمایی هایش چند برابر می کند.

معماری مدرن و گیاه
معماری مدرن و گیاه
معماری مدرن و گیاه
معماری مدرن و گیاه

ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد