مثلث کار در محیط آشپزخانه

مثلث کار در محیط آشپزخانه

یکی از مولفه های اساسی در طراحی کابینت های آشپزخانه توجه به مفهومی است با عنوان *مثلث کار در محیط آشپزخانه* این مثلث حاصل خطی است فرضی میان اجاق گاز, سینک ظرفشویی, و یخچال, به طوریکه هر کدام از موارد مذکور در یکی از رئوس این مثلث قرار میگیرد,سینک ظرفشویی باید در راس واقع شود که بین فضای پخت و پز و یخچال قرار گیرد.
البته نباید از نظر دور داشت که تحقق این شرایط در صورت امکان, سبب افزایش سطح رفاه کاربران محیط میگردد.اما در مواقعی یک منطق بالا دستی دیگر , مثل الزامات درخواستی سفارش دهنده و یا محدودیت های ساختاری محیط آشپزخانه از حیث ابعاد و ……  حکم به اعمال شرایطی متفاوت میکند.

آشپزخانه
آشپزخانه
آشپزخانه
آشپزخانه

ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد